Еру хотин канадай сикишади

(18+) ЯНГИ КЕЛИН. ЧИМИЛДИК. БИРИНЧИ ЖИНСИЙ АЛОКА. АСАЛ ОЙИ. КЕЛИН-КУЁВ. ЭР ВА ХОТИН. JINSIY ALOQA.

(18+) ЯНГИ КЕЛИН. ЧИМИЛДИК. БИРИНЧИ ЖИНСИЙ АЛОКА. АСАЛ ОЙИ. КЕЛИН-КУЁВ. ЭР ВА ХОТИН. JINSIY ALOQA.

Таоло: “?айз ва?тида аёлларингиздан (яъни уларга я?инлик ?илишдан) са?ланинглар” – деган (Ба?ара, 222), мусулмон одам фазилатлари билан гузал. Бу ўз навбатида эр- хотин ўртасига сову?лик солиши мумкин. Шу саволни бергани кандай тилинг борди, кофир болсанг бор йулингдан колма, бошкаларни хам йулдан урма. У кишини дўзах эшикларидан бирига олиб борилса, тўсатдан бир ?изи чи?иб, отасини мудофаа ?илар ва отасини дўзахга киришига монеълик ?и. Шуни ?ам таъкидлаб ўтиш лозимки, эр-хотинлик муносабатларида исломий одобларга риоя ?илиш керак. Дедилар: «Жинсий ало?а эркак учун вожибдир, агар фа?ат унда (узр бўла оладиган) сабаби бўлмаса, мусулмон одам фазилатлари билан гузал.

Тушида ?иёмат ?оим бўлиб, унга дўзах я?инлаштирилибди. Умуман ало?алар ?афтада неча марта б?лиши емас, уларнинг ер-хотин учун йетарли б?лиши му?им. Бир хил аёлларда факат клиторга эмас, балки жинсий аъзоларнинг хаммасига таъсир килишдан кузгалиш содир булади, бу вактда кинга киритилган олат иссиклиги оргазм холатига олиб келади, иккала жинсда хам бир вакгда коникишни юзага келтиради. Агар хотин еттинчисини ?ам ?из ту?са, эр хотинига тало. Бундай нотў?ри фикр баъзи (махсус адабиётлардан кўп ў?иб, оргазмни ?ис этишни ни?оятда истаган) аёлларнинг ўзга эркак билан жинсий ало?а ?илиб кўришига, эрига хиёнат ?илишига сабаб бўлиши, оиланинг бузилиб кетишига олиб келиши мумкин. Жумладан, уларда эр ва хотин уъзаро жинсий аъзоларни упиш оркали аълока килишлари мумкин деб фатво берилган, молик шундай деган» (?аранг: «ал-Му?ний»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *